Петиция против слияния МГЮА имени Кутафина и ГУУ

Петиция против слияния МГЮА имени Кутафина и ГУУ

Петиция против слияния МГЮА имени Кутафина и ГУУ