Петиция за увеличение штрафов за мусор

Петиция за увеличение штрафов за мусор