Петиция за отмену математики

Петиция за отмену математики